Logo頁
              日期&時間
            
 
 

姓名:          性別:

生日: 年 月日       電話:家: 公司: 手機:

地址:

E-MAIL信箱:

専長:活動企劃宣傳.公關網頁設計開車其他

可服務時間:

語言能力:閩南語  客家語  英語  日語  其他

曾參加過社褔團體或動物保護團體? 否   是 ,請述明:

留言:

 

      

※本表單將透過您的outlook送出,請確認您的outlook是否設定,否則無法送出

                                                                    
電話
 

 

 
協 會 通 訊 處:台北郵政39-1168號信箱  
 電話:(02)2365-0923          傳真 : (02)2367-9948  

                           本網站由協會義工製作,特此感謝